Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | System. arkivfört. | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Några digitala Utställningar

Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

"Valhall Hotell, det nya hotellet i Kalix ligger vid Nytorget, som utgör samhällets blivande centrum och dess inkörsport från den planerade autostradan, riksväg 13". Så beskrivs denna manifesterade framtidstro i sten, betong och trä, byggd av kommunen 1953-55....

...fattigdomen fruktansvärd...

John Stålarm (1899-1970) är född och uppvuxen på soldattorpet i Ytterbyn, Kalix – idag museum. Han är mycket begåvad, samtidigt i samhällets utkant, tidigt faderlös. Han skriver med stor inlevelse och detaljrikedom om fattigdomen i det tidiga 1900-talets Ytterbyn....

Fler digitala utställningar...

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Detta är ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Interntfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olosons ättlingar.

1,610
RESULTS
rss


PART OF
Additional Collections
Media Type
1
collections
1,015
texts
410
images
109
web
53
movies
20
audio
More right-solid
Year
23
2016
43
2015
24
2014
34
2013
20
2012
11
2011
More right-solid
Topics & Subjects
1,245
historisk skogsexport från kalix älvdal
411
grytnäsarkivet
314
kalix avd e brev
222
kalix avd k fotografier
200
filipsborgsarkivet
195
Nederkalix
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
420
grytnäsarkivet
264
filipsborgsarkivet
128
bildarkivet
116
bergman-olson-almska samlingarna
101
nordiska museets föremål
95
arkitektur- och designcentrums bilder
More right-solid
Language
1,396
Swedish
1
Norwegian
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Reviewed
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jan 25, 2017 Bergmankällor
texts
eye 4,336
favorite 0
comment 1
Hernösands stifts historia och herdaminne, Härnösand 1876-1879 av Jakob Fredrik Biberg. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
favorite ( 1 reviews )
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, herdaminne,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 1,957
favorite 0
comment 1
Ãstersund 1890-92 För att se filmer på Filmarkivet behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.
( 1 reviews )
Topic: magnuspagang
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 72
favorite 0
comment 0
Odaterat PM om odlingar på olika hemman i Jokkmokk
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f jokkmokk, odlingar, hemman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 15
favorite 0
comment 0
Varför investerar staten och andra offentliga aktörer i att göra kulturmiljöer tillgängliga, för att efter ett projektslut överge de nygjorda investeringarna? Jag ville söka svaret på denna fråga, och valde ett exempel som jag stött på i skogen i Norrbotten, kulturstigen vid Bönälven. Det är säkert endast ett exempel i mängden av kulturmiljöer med liknande problem. Läs hela insändaren: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6262235
Topics: offentliga medel för kulturarv, kulturarv, offentliga medel, bidragsmedel, bidrag, bönälven,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Sammandrag av utbetalda räntor under året 1904.
Topics: kalix id 429, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, ränta
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 33
favorite 0
comment 0
Dotter till Robert Bergman, senare gift Brewer
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, sigrid bergman, sigrid brewer
Porträtt från släkten Stenströms, ättlingar till systern till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, porträtt, karin...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 14
favorite 0
comment 0
Ett besök vid Fattenborg - en videoblogg. Ett litet besök där jag upptäcker hur dött det blivit vid kommunens tidigare stolta miljonprojekt. Och att en del småsaker inte riktigt fungerar helt bra: - Skyltar och plankor har trillat ner på den stolta spången - Jag hittar aldrig fram, när jag följer kulturstigen Läs mer på webbplatsen https://www.youtube.com/watch?v=3kniFEUaAXE
Topics: fattenborg, videoblogg
Historisk skogsexport TV breddar sitt programutbud ytterligare Fyra egna nya filmer berättar om lika många fantastiska museer: Bryggerimuseet i Bjumisträsk, Fiskemuseet på kajen i Kalix, Hembygdsgården i Pålänge och Hyttgården i Töre. Låt Åke Hellström, Margith Burman, Marianne Malmelind och Bror Henriksson berätta om resp. museum och historien bakom. Sedan tidigare kan du på motsvarande sätt se Thorbjörn Riktig berätta om Rikti Dockas. Låt oss tro att idealitet och...
Topics: bryggerimuseet, bjumisträsk, fiskemuseet, kajen, kalix, hembygdsgården i pålänge, pålänge,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 26
favorite 0
comment 0
Historisk skogsexport från Kalix älvdal webbmuseum är medlem i Arbetsam Historisk skogsexport från Kalix älvdal på Norrbottens gille 7 april visar Magnus Cedergren några av filmerna från den här webbplatsen och berättar, på årsmötet för Norrbottens gille i Stockholm. Du kan läsa mer om Magnus föredrag och filmvisning. Virtuell guidetur i Johan Bergman Olsons fotspår Har du tänkt att åka med upp till Kalix, eller att åka ner till Stockholm - allt för att besöka några av de...
Topics: gamla nyheter, historisk skogsexport
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 21
favorite 0
comment 0
Har du provat luffarnas slöjdkonster med ståltråd? På måndag kan du prova själv, i Soldattorpet i Ytterbyn, Nyborg under kunnig ledning av Slöjdkonsulent Anna Karin Cedergren. Arrangemanget är en del av Kulturhistoriska veckan i Kalixbygden, ett samarrangemang mellan ABF, Hembygdsföreningen i Ytterbyn, Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal och många fler ideella och idealistiska organisationer i Kalix. Luffarslöjd kurs Måndag 21 juli kl 19-21 i Soldattorpet Ytterbyn...
Topics: soldattorpet, ytterbyn, kulturhistoriska veckan, kulturhistoriska veckan i kalixbygden, abf,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 32
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Ull Teknik: Pötastickning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Vånafjärden, Dräkt, Huvudbonader, Mössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 42
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Textil, ylle Teknik: Färgning, Bandvävning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ryssbält, Dräkt, Underkläder
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 41
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä, Läder
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Espinära, Heminredning, Förvaring, Askar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 48
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Säljare till museet: Bäckström, Carl Olof Material: Trä Teknik: Täljning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Näsbyn, Husgeråd, Tråg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 42
favorite 0
comment 0
Henrika Alm, dotter till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, henrika alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 201
favorite 0
comment 0
I brevet lämnar firmat Oscar Casell sitt utlåtande vad beträffar en planerad försäljning av gruvorna. I detta PM anförs synpunkter på järnhalten som inte får understiga 61% om fortsatt brytning skall vara lönsam. Härutöver åberopas två viktiga synpunkter inför försäljningne. Att man kan lägga fram consession på en bredspårig järnväg mellan Koskullskulle och Gellivare kyrkby. Dels att man kan visa på en tillräcklig och passande lastageplats med utrymme av 150.000 till...
Topics: kallix id 365-366, avd f, historisk skogsexport från kalix älvdal, gruva, järnväg, luleå,...
Utdrag om Nederkalix från Nils Johan Ekdahls primäranteckningar från en resa till Norrbotten 1827-28. Avskriften är gjord av Hallström 1928. Handlingarna i original finns hos Riksantikvarieämbetet/Enheten för arkiv och bild
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, nils johan ekdahl, nederkalix,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.
Topics: kalix id 72, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 28
favorite 0
comment 0
En utställning och en virtuell rundvandring om historien i Kalix centrala delar på 1800-talet. Magnus Cedergren och Bengt-Göran Nilsson visar runt i det centrala området runt kyrkan och platsen där kyrkostaden tidigare legat. Jämför hur det ser ut idag, jämfört med gamla bilder från 1800-talet! Utställningen är producerad med de senaste verktygen på Internet. Läs mer på webbplatsen https://tackk.com/gddwmf
Topics: virtuell utställning, kalix centrum, utställning, kyrkostaden, virtuell rundvandring
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 27
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Textil, siden
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Dräkt, Huvudbonader, Bindmössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 43
favorite 0
comment 0
Gördel, Resskärp Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Textil, ylle Teknik: Brickvävning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ryssbält, Dräkttillbehör, Resskärp
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 14
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Textil, siden Teknik: Broderi
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Dräkt, Huvudbonader, Bindmössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 27
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Säljare till museet: Rönnbäck, Anders Material: Trä Teknik: Täljning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ryssbält, Födans beredning, Kaffeberedning, Kaffekrossareans
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Fullmakt till Hernösands Enskilda bank att dra så mycket som erfodras av P.A Svanbergs beviljade lån på 10.000 kr för att betala skulder inkl. räntor.
Topics: kalix id 121, kalix avd fullmakt, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
P.A. Svanberg skriver till sin kompanjon ( i Bergbom Svanberg & Co) Carl Bergbom och informerar att han måste åka till Stockhom. Han nås på adressen Engberg i Sundsvall.
Topics: kalix id 56, kalix avd f löcknöaffären, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 34
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Materil: Textil, siden
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ytterbyn, Dräkt, Huvudbonader, Bindmössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Besöksmål i Stockholm
web
eye 61
favorite 0
comment 0
Arlanda flygledartorn stod klart 2001 och har fått utmärkelse som framstående arkitektur. Tornet är ritat av Gert Wingårdhs Wingårdh arkitektkontor AB. Fortsätt: Information på Onspotstory Fotografi från Wikipedia (CC-licens), uppladdat av Brorsson. SL: Buss 583 Versailles
Topics: arlanda, flygledartorn, torn
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Johan Hedberg som var ägare till Kakel- & Fajansfabriken i Sundbyberg har tagit ett lån som han härigenom intygar att han kommer att återbetala plus 6% ränta. Vem mottagaren framgår inte. Men troligen är det P.A.Svanberg.
Topics: kalix id 249, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 155
favorite 0
comment 0
Försäljning av hemman nr.7 i Sangis by på del av Risön med tillhörande strand och vattenrätt till träpatron David Svanberg.
Topics: kalix id 107, kalix avd f sangis, historisk skogsexport från kalix älvdal, fillipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 33
favorite 0
comment 0
Henrika Bergman, Johan Bergman Olsons maka, född Deutsch
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, henrika bergman, henrika deutsch
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 49
favorite 0
comment 0
Paul Bergman med sin familj omkring sig
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, paul bergman, p.d. bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 48
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä Teknik: Täljning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Födans beredning, Mjölkberedning, Mjölktråg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 15
favorite 0
comment 0
av Magnus Cedergren Mitt stipendieprojekt ”Historisk skogsexport från Kalix älvdal” rullar vidare. Jag har just kommit hem från en dryg vecka i Övre Norrland, främst Kalix. I söndags visade jag några av mina filmer/bildspel för ett fullsatt Kvarngården i Björkfors (kanske ungefär 25 personer). Jag fick också anledning att hjälpa till att montera upp min lilla bildutställning om Johan Bergman Olson, som nu står där i Kvarngården för tredje sommaren i rad. Det är öppet...
Topics: stipendieprojekt, projekt, björkfors, timrå, sca, skogsmuseet, lycksele, norrbottens museum,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 53
favorite 0
comment 0
B 34,5, Djup 28,5, H 22 cm Skrin, rektangulärt, med svängt pulpetlock, av barrträ. Utanpåliggande botten fästad underifrån med spikar av järn. Sidorna ihopfogade genom sinkning (enligt tidigare uppgift ihopsatt med spikar). Locket med skurna profillister, limmade i falsar på kortsidorna, en list spräckt. Två gångjärn av läder fästade på utsidan av locket, det ena delvis löst, invändigt spår av tidigare, mindre gångjärn av järn. Med lås, märken efter tidigare lås,...
Topics: Möbler, Förvaringsmöbler, Skrin, Norrbotten, Nederkalix, Börjelsbyn
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Bilder på ättlingar till Johan Bergman Olsons bror Olof Bergman Olson.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, porträtt, olof...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 37
favorite 0
comment 0
Filip Bergman med hustru Alma
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, filip bergman, alma bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 146
favorite 0
comment 0
Konocessement Johan Bergman Olson från 1857
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g konossement, konossement
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Stenströmshandlingar
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Johan Bergman Olson skriver till sin syster Caisa-Lena Stenström (född Bergman) om sin son Roberts död i Nizza 1860
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stenströmshandlingar, robert bergman, johan bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Lägesrapport av P.A. Svanberg adresserat till Hummel.
Topics: kalix id 48, kalix avd f löcknöaffären, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
John Nordlund var svärson till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, porträtt, john...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 135
favorite 0
comment 0
Protokollsutdrag av ett sammanträde i Nederkalix Sockenstuga där Nederkalix sockens fullmäktige avsynar den nyligen av herr överjägmästaren Gustaf Erich Petersson uppbyggda sockenstugan. Man noterar att en del inte är klart men överjägmästaren lovar att tillse att detta blir utfört. Underskriften är av Nils Peter Salander. Salander var sockenskrivare och bodde på Udden, som i anledning av att han bodde där kallades Salanderudden. Från Näsby byakista, Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, näsby byakista, kalix avd f domboksutdrag, sockenstuga,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Lars Olod Brännvall säljer 83000 sågtimmer till rubricerade bolag vid Kalix Älv ovan Jock.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, jock, lars olof...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 145
favorite 0
comment 0
Avtal om en optionsaffär där säljarna P.A. Svanberg, David Svanberg och Gustav Svanberg utlovar aktieoptioner i AB Båtskärsnäs till köparen C.A. Gowenius i Luleå. Avtalet är under tecknat av samtliga berörda.
Topics: kalix id 134-135, kalix avd f avtal, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Ett svårläst brev, troligen ur Bergman Hummel & co:s kopiebok
Topics: kalix id 688, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 14
favorite 0
comment 0
Givare till museet: Öhman, Gustaf Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Rottåga Teknik: Flätning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix, Födans beredning, Ystning, Ostformar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Utställning
web
eye 94
favorite 0
comment 0
Under stora delar av 1900-talet är Vassholmen flottningsskilje för Kalix älv. Här sorteras det flottade timret, och paketeras ihop för de olika skogsbolagen. Det är älvflottningens hjärta, skulle man nog kunna säga. Magnus Cedergren och Everth Johansson visar runt på platsen för älvens flottningsskilje. Gå till utställningen och den virtuella rundturen på Vassholmen
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, förstasidan utställning, vassholmen, flottningsskilje,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 78
favorite 0
comment 0
David Svanberg skriver hem från Luleå till sina "Ãlskade föräldrar" och berättar om sitt temaval vid tentamen i svenska. Man märker också hans stress av allt pluggande, han avslutar med att han "känner sig så virrig att han nu måste gå ut för att få luft" efter avslutat prov.
Topics: kalix id 430-433, avd e, historisk skogsexport från kalix älvdal, svanberg, studier, privat
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 68
favorite 0
comment 0
Grosshandlare, skeppsredare och träpatron
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, johan bergman olson
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Play
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
Berättelsen om en av Bergmans gårdar i Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäs, grytnäs herrgård, johan bergman olson
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 40
favorite 0
comment 0
Målning på Johan Bergman Olsons mor
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, helena svanberg, helena bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 153
favorite 0
comment 0
Ett odaterat tal av J.A. Bergman hållit vid Ryssgraven i Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f biographica j.a. bergman, j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 26
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Tidigare ägare: Grelsson, Grels
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Rian, Dräkt, Huvudbonader, Mössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 244
favorite 0
comment 0
Holmboda gård söder om Rosersberg
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, holmboda gård, holmboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 39
favorite 0
comment 0
Son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, paul bergman, p.d. bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Telegram daterat 25 augusti 1858, till Johan August Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 67
favorite 0
comment 0
Målning från Waldemarsudde
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, waldemarsudde
Emanuel Deutsch (bror till frun Henrika Bergman, född Deutsch) utanför sitt sommarhus på Waldemarsudde, kanske i början av 1870-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f fotografier, waldemarsudde, emanuel deutsch
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 121
favorite 0
comment 0
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Gällivare Träförädlings AB
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bergmankällor
texts
eye 16
favorite 0
comment 0
Uppsats av Rothfjell
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, rothfjell, kalix avd l böcker, kalix avd f bergman i...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 169
favorite 0
comment 0
Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by nr 1 Wälivaara
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Till kunglig befallningshavande i Luleå om laxfiske i Gammelgården.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f div tvister, gammelgården,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 102
favorite 0
comment 0
Lagfart Grytnäs 1890-11-08
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f grytnäs, grytnäs
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Brev från Emanuel ("Manne") Bergman till systern Astrid Bergman, 1895-1928
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, addebodaarkivet, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 109
favorite 0
comment 0
Dokumentet handlar om ett skuldebrev. Omnämnda personer är Fjärdingsmannen Nils Gustaf Åberg, Per Adolf Svanberg, Provinsialläkaren H.P. Kleinchmidt, C.F Rutberg.
Topics: kalix id 1-4, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 237
favorite 0
comment 0
Brevet är skickat till David Svanberg och handlar om en skuld på 7000. Brevet är undertecknat av Nils Sjöberg.
Topics: Kalix id 119-120, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 78
favorite 0
comment 0
Några av uthusen på Waldemarsudde, ungefär där prinsens Galleri idag ligger. Kanske är bilden tagen i början av 1870-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, waldemarsudde
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g div räkenskaper,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Addebodaarkivet
texts
eye 480
favorite 0
comment 0
Div. tekniska PM, beräkningar och artiklar som berör tåg för Stockholm-Rimbo järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. Daterade omkring sekelskriftet 1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
image
eye 72
favorite 0
comment 0
Grosshandlaren Carl Alm d.ä. tillsammans med sonen Carl Alm d.y.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl alm, carl alm d.y., carl...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 158
favorite 0
comment 0
1823-1904 (nr 30)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 71
favorite 0
comment 0
Förteckning över timmertransporter som utförts med P.A. Svanbergs egna hästar i sågverksföretaget.
Topics: kalix id 202-203, kalix avd h förteckning, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Brevet handlar om Nils Fredrik Bergmans enka inte har kunnat betala lånet.
Topics: kalix id 318, historisk skogsexport i kallix älvdal, bergman, lån, skuld, bredviken
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 99
favorite 0
comment 0
Rickard skriver och berättar om hur han och Simon har det i sin nya dublett. En del av sakerna som man glömt vill dom bägge pojkarna att föräldrarna skickar ned med nästa båt innan det blir vinter. Rickard berättar att Simon mår bra och nyss tenterade i "Vexelrätt" och "Sjörätt", som gick tämligen bra. Han har nu "Prosessrätt" och "Näringsrätt" kvar så är han färdig från Uppsala. Längtan är naturligtvis stor hos Rickard också, att...
Topics: kalix id 519-526, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd e brev, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 182
favorite 0
comment 0
Simon visar sin omtanke om sina föräldrar, särskilt då får mamma som nu varit sjuk en längre tid. Han berättar dessutom om Rickards andra tenta i matematik som han hoppas skall ha gått vägen, även om det är ovanligt raskt genomfört. Fördelar och nackdelar med olika upplägg av sina studier förklarar Simon i brevet får sina föräldrar. Simon berättar också om hur han kämpar vidare med sina studier i Civilrätt. Därutöver begär han pengar ( 300 kr ) hemmifrån för både...
Topics: kalix id 442-448, avd e, historisk skogsexport från kalix älvdal, studier, utbildning, skola